منظر در بحث آمایش سرزمین

موضوع منظر در بحث آمایش سرزمین، از موضوعات قابل مطرحی است که در برنامه ریزی های ملی و منطقه ای به نظر می رسد جایگاه ویژه ای داشته باشد. در همین راستا پاسخ به پرسش های ذیل و بحث و تبادل نظر در جهت تبیین موضوع ما را به یک درک روشن رهنمود خواهد ساخت:

پرسشهای اصلی موضوع؛

  • ضرورت پرداختن به موضوع منظر در مطالعات و انجام عملیات برنامه ریزی آمایشی سرزمین چیست؟
  • اهم ساختار ها و عناصری که ذیل موضوع منظر در بحث آمایش سرزمین، ضرورت مطالعه و حوزه عملیاتی دارند، چیستند؟
  • ضمانت های اجرایی در این حوزه چیستند و در حوزه قانونی و حقوقی  لزوم اجرای قوانین منظرین جهت حفظ و ایجاد منظر واحد و یا با هویت از یک سرزمین با چه سیاست هایی میتواند تحقق پیدا کند؟

جمع بندی موضوع

در خصوص ضرورت پرداختن به موضوع منظر در مباحث آمایشی نظرات دو گانه ای در مباحثه وجود داشت، برخی نظرات به دلیل ضعف در مواد درسی این رشته تحصیلی و فقدان آموزه های دانشگاهی جایگاهی را برای معماران و برنامه ریزان منظر در حوزه های کلان متصور نبود و نظر مقابل با توجه به ماهیت موضوع لزوم ورود این صنف حرفه ای را لازم میداند و نقش این گروه صنفی را به عنوان ساماندهی کننده اطلاعات دیگر گروههای تخصصی دخیل در این پروژه ها تعریف می کند.
Kahlilpour 01
Kahlilpour 02
Kahlilpour 03همچنین در بقیه پرسش های مطرح شده بحث قابل توجهی صورت نپذیرفت البته نکات ارزنده ای رو آقای سوزنچی مطرح کردند، اما چنانکه از مباحثه پیش رفت به نظر میرسد پاسخ به پرسش های کاربردی در مقیاس کلان با محدودیت هایی مواجه است که به دلیل فقدان نظام آموزشی، عدم بخش بندی تخصصی رشته تحصیلی منظر و همچنین نبود جایگاه حرفه ای و صنفی در سازمان ها و قوانین ذیربط منجر به عدم مؤثر بودن در حوزه های کلان  خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *