علی صادقی حبیب‌ آباد

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

علی صادقی حبیب‌ آباد

بیوگرافی

دانلود رزومه از طریق لینک های زیر:

https://www.msrt.ir/fa/news/29526/

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو عادی

نوع عضویت

عضو دانشجویی

اطلاعات تحصیلی

رشته تحصیلی

معماری

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مقاطع تحصیلی طی شده

کارشناسی ارشد, دکتری تخصصی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید رجایی تهران.

رشته تحصیلی دکتری

معماری

دانشگاه محل تحصیل دکتری

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید رجایی تهران.

اطلاعات تماس

آدرس منزل

Tcsh90@yahoo.com

سوابق علمی

کتابهای تالیفی

1-جمال‌الدین مهدی نژاد، علی صادقی حبیب آباد (1394)، ” به سوی یک معماری موفق، 17 گام برای دانشجویان معماری“، تألیف و ترجمه. (چاپ شده، 300 صفحه) (کتاب برتر سال دانشگاه شهید رجایی 1395)

2-جمال‌الدین مهدی نژاد، علی صادقی حبیب آباد (1397)، ” پیش‌درآمدی بر هویت معماری ایرانی اسلامی “، تألیف . (درحال چاپ، 250 صفحه).

3-جمال‌الدین مهدی نژاد، علی صادقی حبیب آباد (1397)، ” مبانی و اصول معماری “، تألیف و ترجمه . (چاپ شده، 259 صفحه). (موضوع منتخب و کسب رتبه در جشنواره جایزه ویژه خیام، 1397)

افتخارات کشوری

§         کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی و تقدیر از سوی معاون اول رئیس جمهور و وزیر علوم تحقیقات در نهاد ریاست جمهوری، 6 اسفندماه 1397.

§         کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد و تقدیر از سوی معاون اول رئیس جمهور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نهاد ریاست جمهوری، 4 اسفندماه 1395.

§         کسب  مقام دوم کشوری  در بیست و چهارمین دوره المپیاد کشوری علمی معماری (عملی و تئوری) در بین دانشکدهای‌ فنی سراسرکشور تبریز تیرماه 1390.

کسب رتبه دوم کشوری  در مسابقه ملی طراحی معماری یادمان شهدای نیرو انتظامی و تقدیر از سوی سرتیپ دوم پاسدار ناصر یزدآبادی؛ معاون مهندسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، 1394.

درحال تکمیل ….

ثبت اختراع

1.       ثبت اختراع با عنوان « رابط كاربري صوتي سيستم مديريت هوشمند ساختمان (BMS)»، مخترعین: علی صادقی حبیب آباد و غلامرضا بَزی، 1396. شماره ثبت: 94254

2.       ثبت اختراع با عنوان « سیستم سنجش کیفیت فضای معماری»، مخترعین: علی صادقی حبیب آباد و دکتر جمال الدین مهدی نژاد و دکتر حمیدرضا عظمتی، 1397. شماره ثبت: 96516

 

مقالات چاپ شده:

[3]. 2014 ” An Enquiry on the Sacred Art in the Transcendental Islamic-Iranian Architecture and Urban Planning “, by  Jamal-e-Din Mahdi Nejad and Ali Sadeghi Habib Abad, Basic Studies and New Technologies of Architecture and Planning, Naqshejahan علمی-پژوهشی ISC, ©2014 Published by TMU (نشریه نقش جهان – دانشگاه تربیت مدرس).
 

[4]. 2019 ” A Study on sacred architectural values of traditional mosques based on improvement of spiritual desi..”, by  Jamal-e-Din Mahdi Nejad and Hamidreza Azemati & Ali Sadeghi Habib Abad, International Journal of Architecture & Urban Planning, Iran University of Science & Technology علمی-پژوهشی ISC, 2019
(نشریه بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران).

[5]. مقاله ” تفحصی بر فضا و مکان مبتنی بر استعلای معماری و شهرسازی اسلامی ایران ” نشریه علمی-پژوهشی ISC: نقش جهان؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد، زمستان  1397. شماره 4.

[6]. مقاله ” جستاری بر ویژگی‌های معماری ایرانی- اسلامی و هنرهای قدسی مبتنی بر تعالی معماری ” نشریه علمی-پژوهشی ISC: پژوهش‌های هستی شناختی؛ دانشگاه شهید رجایی تهران ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد، زمستان  1395.

[7]. مقاله ” تزیین‌های معماری در بارگاه و بقاع متبرکه امام‌زادگان و زاهدین ” نشریه علمی-پژوهشی ISC: مطالعات شهر ایرانی اسلامی؛ پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری ، نویسنده: حسین زُمَرشیدی و علی صادقی حبیب آباد ، زمستان  1395.

[8]. مقاله ” آجر و هنر آجرکاری از دوران باستان تا امروز ” نشریه علمی-پژوهشی ISC: مطالعات شهر ایرانی اسلامی؛ پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری ، نویسنده: حسین زُمَرشیدی و علی صادقی حبیب آباد .

[9]. مقاله «بازشناسی ماهیت انگاره‌های قدسی در مهراز اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت محفوظ کالبد مساجد جامع » ، نشریه علمی-پژوهشی ISC معماری و شهرسازی پایدار ، دانشگاه شهید رجایی تهران. نویسنده: محمدصادق طاهرطلوع‌دل، جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد.

[10].       مقاله ” تبیین و اولویت‌بندی مؤلفه رنگ مبتنی بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد ایرانی دوره اسلامی با استفاده ازمدل‌های چند شاخصه (MADM)” نشریه علمی-پژوهشی ISC: مطالعات شهر ایرانی اسلامی؛ پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد 1397.، ویژه‌نامه شماره 31. (نسخه منتشر شده چاپی)

[11].       مقاله ” تبیین راهبردی مؤلفه‌های حسی در معماری مساجد مبتنی بر درک «حس معنویت»” نشریه علمی-پژوهشی ISC: مطالعات شهر ایرانی اسلامی؛ پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد 1397. ویژه‌نامه شماره 31. (نسخه منتشر شده چاپی)

[12].       مقاله ” بررسی تطبیقی آسیب‌شناسی معیارهای طراحی مساجد ……….” نشریه علمی-پژوهشی ISC: مطالعات شهر ایرانی اسلامی؛ پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و قاسم مطلبی و علی صادقی حبیب آباد 1397. ویژه‌نامه شماره 31. (نسخه منتشر شده چاپی)

[13].       مقاله ” رتبه‌بندی شاخص‌های آرامش معنوی در معماری مساجد سنتی مبتنی بر ادراک «حس معنویت» با بهره‌گیری از روش «VIKOR»” نشریه علمی-پژوهشی ISC: پژوهش‌های هستی شناختی؛ دانشگاه شهید رجایی تهران، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد 1397.

[14].       مقاله ” تحلیل و اولویت بندی سلسله مراتبی (ANP) مولفه های موثر بر «حس معنویت» در فضای مساجد با تاکید بر مولفه نور (مورد مطالعه: مسجد شیخ لطف الله-اصفهان(” نشریه علمی-پژوهشی ISC: شیعه‌شناسی؛ موسسه شیعه‌شناسی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد 1397.

[15].       مقاله ” بررسی و بازخوانی مؤلفه های موثر بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد” نشریه علمی-پژوهشی ISC: معماری و شهرسازی پایدار، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد 1397.

[16].       مقاله ” تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران ” نشریه علمی-پژوهشی ISC: مطالعات ملی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد .  1398.

[17].       مقاله ” آموزش نوین در معماری مبتنی بر نظریه طراحی سریع از تخیل معمارانه ” نشریه علمی-پژوهشی ISC: آرمانشهر، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد ، حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد  1397.

[18].       مقاله ” اولویت‌بندی و تفحصی بر اصول و ارزش‌های معماری ایرانی دوره اسلامی؛ مبتنی بر تجلی صفات معمار در کالبد معماری (با استعانت از آیه 23 سوره مبارکه حشر) ” نشریه علمی-پژوهشی ISC: پژوهش های معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد 1397.

[19].       مقاله « معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش آموزان» ، فصلنامه علمی-ترویجی آموزش پژوهشی، دانشگاه فرهنگیان، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد و حمید مسلم.

[20].         مقاله ” بررسی مؤلفه رنگ و تأثیر آن بر ارتقاء حس معنوی معماری مساجد با بهره‌گیری امواج الکتروانسفالوگرافیِ کمی (QEEG) (نمونه مور بررسی مسجد وکیل شیراز) ” نشریه علمی-پژوهشی ISC:…………….، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد 1398.

درحال تکمیل ….

 

 

[1].   مقاله « جایگاه ادراک بصری و خلاقیت در آموزش معماران» ، نشریه علمی پژوهش در آموزش ، دانشگاه شهید رجایی تهران. نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد (نویسنده مسئول) ،  جلد 1، شماره 4، تابستان 1394، ص 25 – 18.

[2].   مقاله « طراحی محیطی و سلامت: گذشته و حال (رهننمود و تحلیلی بر مجموعه مباحث طراحی پویا)» ، نشریه علمی نخبگان و مهندسی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد (نویسنده مسئول).

[3].   مقاله « طراحی شهری: آفرینش یک شهر پویا (رهننمود و تحلیلی بر مجموعه مباحث طراحی پویا)» ، نشریه علمی نخبگان و مهندسی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد.

[4]. ”  The Necessity of Revitalizing the Traditional Elements Effective on Economic Sustainability and Cost Management  ( Case Study of Tabatabai’s House) “, by  Jamal-e-Din MahdiNejada , Ali Sadeghi Habib Abadb, Ghazal Lotfi Zadeh , Procedia Economics and Finance, ISSN: 2212-5671, indexed by Elsevier.

درحال تکمیل ….

 

کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی

[1]. “Psychology of space and place based on the architectural transcendence in iranan Islamic architecture”, by  Jamal-e-Din Mahdi Nejad and Ali Sadeghi HabibAbad, Proceedings of 30th The IIER International Conference, Beijing, China, 26th July 2015, ISBN: 978-93-85465-57-4. Beijing , China- چین

[2]. “Measures to Architectural design with passive defense approach ”, by  Jamal-e-Din Mahdi Nejad and Ali Sadeghi HabibAbad, Universitat Autonoma De Barcelona ,International Center of Academic Communication (ICOAC) , Spain  ,  2015-04-14 – 2015-04-15. Universitat Autonoma De Barcelona, Spain اسپانیا-

[3]. “Atrium a Stable Engineering”, by  Jamal-e-Din Mahdi Nejad and Ali Sadeghi Habib Abad, Universitat Autonoma De Barcelona ,International Center of Academic Communication (ICOAC) , Spain  ,  2015-04-14 – 2015-04-15. Universitat Autonoma De Barcelona, Spain اسپانیا-

[4]. “A Short Travel Literature on the Old Context of Zoshk Village, Shandiz Rural District, Khorasan Razavi”, by  Jamal-e-Din MahdiNejad and Ali Sadeghi HabibAbad, The Sixth International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences, 2016- January -20,21. January 2016 in Brussels,  Belgium  بلژیک-

[5]. “Enrichment of Architectural Values by Modelling the Ancient Land of Islamic Iran (Based on the Reflection on Al-Hashr Verses of the Holy Quran) ”, by M.s. taher Tolou Del, Jamal-e-Din MahdiNejad, Ali Sadeghi HabibAbad, International conference on Research in Science and Technology, 2015 December -14.  Kualalumpur,  Malaysiaمالزی-

[6]. “EXAMINE THE MUTUAL INFLUENCE OF SUFISM WITH THE ART OF PERSIAN GARDENS (CASE STUDY: FIN   GARDEN)”, by  Esmaeil Zarghami and Ali Sadeghi HabibAbad, University of Szczecin, International Center of Academic Communication (ICOAC(, Poland , 2014-12-11 – 2014-12-12. University of Szczecin, Poland  لهستان-

[7]. “HIDDEN GEOMETRY OF BUILDING ALI QAPU OF ISFAHAN IN DETERMINING THE GEOMETRIC RELATIONSHIP WITH NAGHSH JAHAN SQUARE”, by  Jamal-e-Din Mahdi Nejad and Ali Sadeghi HabibAbad, University of Szczecin, International Center of Academic Communication (ICOAC(, Poland , 2014-12-11 – 2014-12-12. University of Szczecin, Poland  لهستان-

[8]. “Environmental psychology, an old heritage and sacred nature in Iran’s glorious architecture”, by  Jamal-e-Din Mahdi Nejad and Ali Sadeghi HabibAbad, International conference on science and technology , Turkey ,  2015-07-21 . July 2015, Istanbul Turkey ترکیه-

[9]. “Back to architectural identity,a return to sustainable architecture ”, by  Jamal-e-Din Mahdi Nejad and Ali Sadeghi HabibAbad, International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism Masdar city ,  2015-02-20. Azad University, Dubai and AbuDhabi دوبی-

[10].                     “Examine how rights of citizens in air pollution and noise in Iran”, by   Esmaeil Zarghami  and Ali Sadeghi HabibAbad, International Conference on Innovative Research in Management, Economics and Accounting , Turkey, 27 July 2015, Istanbul Turkey ترکیه-

[11].                     “Architecture from the perspective of sacred Arts based on the transcendence of Iranian-Islamic Design”, by  Jamal-e-Din MahdiNejad and Ali Sadeghi HabibAbad,  International Conference on Innovation Challenges in Multidisciplinary Research Practices, Singapore, (ICMRP-December 15-16, 2015) at Singapore سنگاپور-

[12].                     “A Reflection on the Nature of Wisdom in Islamic Art ”, by   Jamal-e-Din MahdiNejad  and Ali Sadeghi HabibAbad, 7th International Conference on Economics and Management & The 6th International Conference on Engineering Sciences and Art, International Center Of Academic Communication  (ICOAC) and CGU University, Dalarna University.Sweden سوئد-

[13].                     “Iranian – Islamic Architecture, A prominent example of the Manifestation of Concepts in the structure of Architecture”, by   Jamal-e-Din MahdiNejad  and Ali Sadeghi HabibAbad, ISUFItaly 2017 3rd international Congress: LEARNING FROM ROME.  Contemporary design in historical cities. ایتالیا-

[14].                       مقاله ” معماری اسلامی ……………..” همایش ملی«مبانی نظری و افق های نوین هنر و معماری »، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد و مهرداد میلانی ، اردیبهشت 93، برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

[15].                       مقاله ” فرهنگ معماری پایدار در ابنیه ی معماری گذشته و استفاده از این عناصر در معماری امروزی (نمونه موردی: خانه عامری‌ها) ”  اولین کنگره بین المللی « افق های جدید در معماری و شهرسازی »، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  و عبدالحمید قنبران ، 17 و 18 دی ماه 93، برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

[16].                       مقاله ” بازشناسی ارزش‌ها و ویژگی های معماری وشهرسازی در ساختار کالبدی شهرهای ایرانی ”  اولین کنگره بین المللی « افق های جدید در معماری و شهرسازی »، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد (مسئول) ، 17 و 18 دی ماه 93، برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

[17].                       مقاله ” جستاری در حکمت هنر اسلامی با رویکرد استعلای معماری ایرانی” دومین کنگره بین المللی « سازه، معماری و توسعه شهری »، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 25-27 آذرماه 93، برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،تبریز.

[18].                       مقاله ” بازخوانی نقش عناصر سنتی موثر در ایجاد معماری پایدار (شهر تاریخی دهدشت)” دومین کنگره بین المللی « سازه، معماری و توسعه شهری »، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  و پیمان بهرامی دوست، 25-27 آذرماه 93، برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،تبریز.

[19].                       مقاله ” جایگاه نشانه شناسی و طراحی نمادین در زمینه و منظر شهری” دومین کنگره بین المللی « سازه، معماری و توسعه شهری »، نویسنده: فیروز آرمون(مسئول)  و علی صادقی حبیب آباد ، 25-27 آذرماه 93، برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،تبریز.

[20].                       مقاله ” جایگاه ادراک بصری و خلاقیت در آموزش یادگیری معماران”  هفتمین همایش ملی « آموزش »، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 16و 17 اردیبهشت 94، برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.

[21].                       مقاله ” نمای دو پوسته راهکاری در جهت جلوگیری ازتاثیرات مخرب  باران‌های اسیدی برروی نمای ساختمان” کنفرانس بین المللی « عمران، معماری و زیرساخت های شهری »، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  و فرزین احسنی ، 7و 8 مرداد 94، برگزار کننده: تبریز.

[22].                       مقاله ” ضرورت باززنده سازی عناصر سنتی موثر در ایجاد پایداری اقتصادی و مدیریت هزینه (نمونه موردی: خانه طباطبائیها)” اولین کنفرانس بین المللی « اقتصاد کاربردی و تجارت »، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  و غزل لطفی زاده ، 5و 6 آبان ماه سال 94، برگزار کننده: SCIJOUR ناشر مجلات علمی. هتل المپیک تهران.

[23].                       مقاله ” اقلیم در معماری و ارتباط آن با مهندسی پایدار (نمونه موردی: خانه طباطبائیها)” همایش بین المللی « معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم »، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 2 مرداد 94، برگزار کننده: کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران.تهران.

[24].                       مقاله ” تأملی بر چیستی رمز پردازی مقدس، در معماری فرازمینی گذشته ایران” اولین کفرانس ملی « تخصصی معماری و شهرسازی ایران »، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 26 خردادماه 94، برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز، مرکز همایش های بین المللی، شیراز، ایران.

[25].                       مقاله ” شکوهی دیگر در معماری باشکوه گذشته ایران با نگاهی بر حکمت هنر اسلامی” اولین کفرانس ملی « تخصصی معماری و شهرسازی ایران »، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 26 خردادماه 94، برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز، مرکز همایش های بین المللی، شیراز، ایران.

[26].                       مقاله ” استفساری  بر اسفار اربعه و حکمت متعالیه صدرالمتالهین در معماری مساجد اسلامی” اولین کفرانس «علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران»، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 25 لغایت 27 مرداد 94، برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

[27].                       مقاله ” باغ شاهزاده ماهان، فرزندخلف باغ بیگلربیگی (فتح آباد) کرمان” اولین کفرانس «علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران» ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 25 لغایت 27 مرداد 94، برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

[28].                       مقاله ” هم داستانی روانشناسی محیطی و مهراز نفیس پارسی از دیبرباز تا به امروز ” دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد (مسئول) ، 7و 8 بهمن ماه 94، برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

[29].                       مقاله ” الگوی برداری صحیح از ذخایر معماری ثمین ایران؛ در اصالت بخشی به ماهیتی پایدار ” کفرانس  بین المللی «مهندسی ارزش و مدیریت هزینه» ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 14و 15 دی ماه 94، برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

[30].                       مقاله ” ماهیت انگاره‌هاب قدسی مهراز اصیل اسلامی ایران، هویتی محفوظ در کالبد مساجد جامع ایرانی ” دومین همایش ملی «معماری و شهر پایدار» ، نویسنده:محمد صادق طاهرطلوع دل، جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، 15 اسفندماه ماه 94، برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی، تهران.

[31].                       مقاله ” عناصر پایدار؛ ماهیتی ثمین در معماری شکوهمند پارسی (نمونه موردی: گستره بنا‌های کویری ایران) ” دومین همایش ملی «معماری و شهر پایدار» ، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد(مسئول)   و احمد میرجلیلی ، 15 اسفندماه ماه 94، برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی، تهران.

[32].                       مقاله ” هویدایی؛ اندیشه ها و بنیان‌های اسلامی؛ در معماری شریف ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: مدرسه خان شیراز) ” اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد (مسئول) و جمال الدین مهدی نژاد ، فروردین ماه 1395 برگزار کننده: موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهرا شهر.

[33].                       مقاله ” واکاوی فضا و مکان در شرافت بخشی به هویتی ماندگار ” کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی؛ عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، اسفندماه  ماه 1394 برگزار کننده: پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی.

[34].                       مقاله ” بررسی و ضرورت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی ” کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد (مسئول) ، مهرماه  ماه 1395 برگزار کننده: وزارت کشور، اداره کل مرزی و پدافند غیرعامل.

[35].                       مقاله ” ارزیابی ارتباط معنایی میان کالبد و رمزپردازی معنوی در بناهای تاریخی ایرانی دوره اسلامی ” کنفرانس ملی معماری وشهرسازی دانش‌بنیان؛ دانشگاه علوم تحقیقات ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، اردیبهشت  ماه 1396 برگزار کننده: دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

[36].                       مقاله ” جایگاه معنویت: ایجاد ارتباط بین معماری، طراحی و تجربه معنوی ” سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد ،  تیر  ماه 1396 برگزار کننده: تهران.

[37].                       مقاله ” تفحصی در باب خود ِروحانی (معنوی) در محیط‌های داخلی: واکاوی کار هایدگر مبتنی بر تعریف رابطه‌ی انسان- شی” کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، مرداد  ماه 1396 برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

[38].                       مقاله ” علم عصب‌شناسی و معماری اماکن معنوی (بررسی سلسله مباحث و نشست‌های گروه انجمن اینترفیث، گروه دانشگاه و علوم، گروه عقیدتی، عصب‌شناسی و معماری )” کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد (مسئول) ، مرداد  ماه 1396 برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

[39].                       مقاله ” Mutual interaction and relationship between music and architecture with approach to composition quality ” سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ،  تیر  ماه 1396 برگزار کننده: تهران.

[40].                       مقاله ” بازخوانی و ضرورت  استانداردسازی فضاها و تجهیزات آموزشی در مدارس ” سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ،  اسفندماه  ماه 1396 برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی تهران.

[41].                       مقاله ” بررسی و ضرورت توسعه «میان افزا» در حفظ و صیانت از بافت های ارزشمند تاریخی ” سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ،  اسفندماه  ماه 1396 برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی تهران.

[42].                       مقاله ” معماری و معنویت ” سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار ، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد (مسئول) ،  اسفندماه  ماه 1396 برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی تهران.

[43].                       مقاله ” اِستفساری در بابِ « معنویت و معنا»؛ ریشه‌ای پنهان در کالبدِ معماری مساجدِ اسلامی” دومین همايش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش¬های متعالی با تاکید بر اخلاق اهل بیت، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ،  6 اردیبهشت  ماه 1397 برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی تهران.

[44].                       مقاله ” مقایسه تطبیقی موسیقی و معماری از دیدگاه زیبایی‌شنایی ” چهارمین همایش معماری، عمان و شهرسازی در آغازه هزاره سوم، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد ،  تیرماه 1397 برگزار کننده: تهران

[45].                       مقاله ” مبانی نظری و اجرایی عناصر تزیینی طاقی معماری اسلامی ” سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار ، نویسنده: حسین زُمَرشیدی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ،  اسفندماه  ماه 1396 برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی تهران.

[46].                       مقاله ” معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر ارتقاء اجتماع‌پذیری دانش‌آموزان” دهمین همایش ملی آموزش، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد  و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ،  اردیبهشت  ماه 1397  برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی تهران.

[47].                       مقاله ” هم افزایی با طراحی پایدار و عمومی (رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسه مباحث طراحی پویا)” کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد  و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  19 و 20 اردیبهشت ماه 1397  برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد.

[48].                       مقاله ” طراحی ساختمان: ایجاد فرصت هایی برای فعالیت جسمانی روزانه (رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسه مباحث طراحی پویا)” کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد  و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  19 و 20 اردیبهشت ماه 1397  برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد.

[49].                       مقاله ” The Study and Necessity of “Infill” Development in Urban Planning and Management with an Approach to Preserve Historical Texture Values ” کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد  حمیدرضا عظمتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  19 و 20 اردیبهشت ماه 1397  برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد.

[50].                       مقاله ”  معیارهای طراحی مساجد با بهره‌گیری از تحلیل الگوهای فضایی «Space Syntax»” نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، تیرماه 1397.

[51].                       مقاله ” اولویت‌بندی مؤلفه رنگ در معماری مساجد مبتنی بر درک «حس معنویت» با بهره‌گیری ازمدل‌های رتبه‌بندی «AHP»، «ANP»، «SAW»، «TOPSIS»” نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، تیرماه 1397.

[52].                       مقاله ” تحلیل مؤلفه‌های موثر بر درک حس معنویت در کالبد معماری مساجد ایرانی دوره اسلامی ” نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، تیرماه 1397.

[53].                       مقاله ” دیباچه‌ای بر معماری و معنویت از نظر محمد ارکون ” چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد (مسئول) ، تیرماه 1397.

[54].                       مقاله ” بیان نمادین هنرهای معنوی در بناهای شگرف معماری اسلامی ایران ” چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، تیرماه 1397.

[55].                       مقاله ” تجلی هندسه در معماری ایرانی اسلامی ” کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد ، تیرماه 1397.

[56].                       مقاله ” تحلیلی بر درست انگاری تزیینات در معماری مساجد اسلامی ” کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی ، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد ، تیرماه 1397.

[57].                       مقاله ” گونه‌های عناصرِ سازه‌ایْ در معماری بَدْو اسلام ” ششمین کنگره بین‌المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه ، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد ، آذرماه 1397.

[58].                       مقاله ” مطالعه­ای بر تأثیر سیگنال­های EEG و ECG در هنگام مواجه با فضای معنوی (صدای قرآن و موسیقی)” چهارمین همایش ملی معماری و شهرپایدار / دانشگاه شهید رجایی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظتی و علی صادقی حبیب آباد (مسئول) ، اسفندماه 1397.

[59].                       مقاله ” مطالعه‌ای در بابِ علوم اعصاب شناختی (Cognitive neuroscience) (بررسی سیگنال‌های EEG گیجگاهی و تأثیر صدا)” چهارمین همایش ملی معماری و شهرپایدار / دانشگاه شهید رجایی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظتی و علی صادقی حبیب آباد(مسئول)  ، اسفندماه 1397.

[60].                       مقاله ” بررسی امواج الکتروانسفالوگرام مغزی در مواجه با حس شنوایی جهت بهره‌برداری در مطالعات معماری ” چهارمین همایش ملی معماری و شهرپایدار / دانشگاه شهید رجایی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظتی و علی صادقی حبیب آباد ، اسفندماه 1397.

[61].                       مقاله ” وجوه موثر بر مطلوبیت روستا نمونه موردی: روستای امامه از توابع دهستان و بخش رودبار قصران شمال، شهرستان شمیرانات،تهران ” دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی / دانشگاه شهید رجایی، نویسنده: علی صادقی حبیب آباد و احمد میرجلیلی ، اسفندماه 1397.

[62].                       مقاله ” چگونه ساختمان‌های تاریخی را از آسیب‌های ناشی از حفر تونل حفظ کنیم؟ (مطالعه موردی در کشور چین) ” دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی / دانشگاه شهید رجایی، نویسنده: جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظتی و علی صادقی حبیب آباد (مسئول) ، اسفندماه 1397.

درحال تکمیل ….

شبکه های اجتماعی

گوگل پلاس

http://www.msrt.ir/fa/news/29526