گزارش بازدید گروهی از پروژه ایوان انتظار در میدان ولیعصر تهران

بازدید از میدان ولیعصر  در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۶ با حضور حدودا ۳۰ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته

بیشتر بخوانید

بازدید از “ایوان انتظار” (پروژه میدان ولیعصر)

انجمن علمي معماري منظر ایران برنامه بازدید از ایوان انتظار به همراه گفتگوی تخصصی به سرپرستی دكتر محمدرضا مهربانی گلزار

بیشتر بخوانید