بیانیه ضرورت تشکیل انجمن

در این بخش نقطه نظرات اساتید معماری منظر دانشگاه های مختلف کشور در خصوص ضروروت شکل گیری و راه اندازی انجمن علمی در قال بیانیه آمده است. این بیانیه ها در اولین گردهمایی انجمن رونمایی شدند.

بیانیه سالانه انجمن علمی معماری منظر ایران ۹۷-۱۳۹۶
بیانیه سالانه انجمن علمی معماری منظر ایران ۹۷-۱۳۹۶

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ نشست سالانه انجمن علمی معماری منظر ایران با حضور ۸۰ نفر اعضای پیوسته و وابسته انجمن در محل دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار شد. حاضران نشست با مشارکت در کارگروه های چهارگانه آموزش، پژوهش، حرفه و دانشجویی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رشته معماری منظر مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

منظر، دیسیپلین آینده

نظام علوم دیسیپلین، به مثابه یک شاخه مستقل علمی، زمینه یکپارچه ای از تخصص است که توسط کارشناسان آن حوزه که

منظر و توسعه پایدار

انگیزه تأسیس انجمن علمی معماری منظر تحولات عظیم صورت گرفته در این رشته، گسترش ابعاد کمی و کیفی آن در

منظر، طبیعت و فضای سبز شهری

معماری منظر در برابر هجمه شهرزدگی در آستانه فصلی نو از خواسته های انسانی و تولد شأنی جدید برای ساکنان

منظر و جایگاه علمی و حرفه ای آن در جهان

در شرایط کنونی رابطه بین تحقیق و طراحی به طور گسترده ای در رویکرد بسیاری از معماران منظر مطرح شده، به همین

چشم انداز آینده فعالیتهای انجمن علمی معماری منظر ایران

هدف از ایجاد انجمن علمی معماری منظر ارتقاء سطح دانش علمی و حرفه ای و خلاقیت برای رشته تخصصی معماری منظر

ایران و منظر ایرانی

آموختن بی گمان در حوزه دانش منظر توجه به آموختن و دانستن تجارب جهانی، در نظر و عمل از ویژگیهای انسان

ضرورتهای علمی و توسعه ای در حوزه منظر

سابقه رشته معماری منظر به حدود ۵۰ سال پیش در دانشگاه های اروپا باز می گردد. ایجاد تشکل های علمی مختلف این

منظر و مزیتهای نسبی فرهنگ ایران

باورهای طبیعت گرا: ایران سرزمینی است با اقلیم های متفاوت و طبیعتی کم نظیر، دارای تمدن غنی که برآمده از باورها و

ضرورت تشکیلاتی و صنفی تشکیل انجمن علمی معماری منظر

۱۲ سال از راه اندازی رشته معماری منظر در دانشگاه های کشور و تربیت متخصصان در این حرفه می گذرد ولی

ضرورتهای کاربردی و حرفه ای معماری منظر

سه هدف اصلی در حوزه حرفه ای و کاربردی، تشکیل انجمن علمی معماری منظر ایران را ضروری می سازد: تعریف تخصصی