پرداخت موفق

کد ثبت نام

{entry_id}

کد ثبت نام را یادداشت و برای حضور در برنامه به همراه کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشید.

اطلاعات پرداخت وجه

نام درگاه پرداخت: {payment_gateway}
وضعیت پرداخت: {payment_status}
شماره تراکنش: {transaction_id}

وضعیت پرداخت شما “موفق” ثبت شده، بنابراین وجه شما پرداخت و ثبت نام شما در برنامه قطعی شده است.

اطلاعات مربوط به ثبت نام شما به ایمیل شما – {ایمیل:4} – ارسال شده است. چنانچه ایمیل را دریافت نکرده اید، پوشه Junk یا Spam ایمیل خود را بررسی نمایید.