پرداخت ناموفق

اطلاعات پرداخت وجه

نام درگاه پرداخت: {payment_gateway}
وضعیت پرداخت: {payment_status}

پرداخت ناموفق
وضعیت پرداخت شما “ناموفق” ثبت شده، بنابراین می بایست دوباره نسبت به پرداخت وجه اقدام نمایید. وجه پرداختی توسط شما حداکثر طی 72 ساعت آینده به حساب شما بر می گردد.

اطلاعات مربوط به ثبت نام شما به ایمیل شما – {ایمیل:4} – ارسال شده است. چنانچه ایمیل را دریافت نکرده اید، پوشه Junk یا Spam ایمیل خود را بررسی نمایید.