تفاهم‌نامه‌

به دنبال دستیابی به هدف اصلی انجمن جهت ترویج دانش منظر و گسترش روابط بین اعضای انجمن و سایر نهادها و مراکز مرتبط با حوزه منظر، انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی موثر از سوی این انجمن در دستور کار فعالیت‌های آن است.