شرايط عضويت

عضويت پيوسته (حق عضویت: 1.000.000 ریال)

مؤسسان انجمن و كليه افراد با حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در حوزه معماری منظر مي‌توانند به صورت مستقیم به‌عضويت پيوسته درآيند.

عضويت وابسته: (حق عضویت: 500.000 ریال)

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مرتبط با منظر به صورت مستقیم فعالیت کرده باشند و دانش و مهارت آن‌ها به تأیید هیئت مدیره یا کمیته منتخب او رسیده باشد، به عضویت وابسته در می‌آیند.

عضويت دانشجويي: (حق عضویت: 100.000 ریال)

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي زیر گروه هنر، محیط، منظر، شهرسازی و معماری به تحصيل اشتغال دارند.

عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در حوزه معماری منظر حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند، با تأیید هیئت مدیره به عضویت افتخاری در انجمن در می‌آیند.

اعضاي مؤسساتي (حقوقي) (حق عضویت: 3.000.000 ریال)

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط به معماری منظر فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره: اعضای وابسته با 5 سال سابقه عضویت یا فارغ‌التحصیلان داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي مرتبط با منظر و به شرط داشتن 5 سال سابقه فعالیت مفید و ارائه رزومه تخصصی مرتبط با منظر خود و گذراندن دوره‌های تخصصی و آموزشی، مي‌توانند با تصويب هيئت مديره یا کمیته منتخب آن به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

  • لطفا فرمهای پیوست را تکمیل و حق عضویت خود را به حساب انجمن واریز نمایید.
  • شماره حساب: 5278836183
  • بانک ملت، شماره کارت: 6104337859818161

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.