سید امیر منصوری

نمایش پروفایل

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

سید امیر منصوری

اطلاعات عضویت

سمت در انجمن

عضو هیئت موسس, عضو هیئت مدیره, رئیس هیئت مدیره, عضو عادی

تاریخ شروع عضویت

1394-11-01

تاریخ انقضاء عضویت

1395-11-01

اطلاعات تحصیلی

مقاطع تحصیلی طی شده

دکتری تخصصی

رشته تحصیلی دکتری

دكتري مطالعات شهري با تخصص معماري منظر

دانشگاه محل تحصیل دکتری

دانشکده معماری لاویلت پاریس

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.