تولید الگوی بهینه، رهیافت مدیریت شهری در اجرای ضوابط نماهای شهری

همانطور که همگی مستحضرید در سال های اخیر آشفتگی نماهای شهری، مدیریت شهری را بر آن داشته تا این معضل بزرگ و اغتشاش عظیم را بهبود بخشد، به همین منظور روند تدوین و اجرای ضوابط در برخی مناطق تهران مانند مناطق 1،4،17،22 و… انجام شده است. حال آنچه که در ابتدای راه اجرایی شدن ضوابط مسئله ساز است، چگونگی شروع اجرای قوانین و تولید مصداق های مطلوب اولیه از ضوابط جدید است تا با کمک آن ها بتوان درک صحیح از ضوابط و موجبات تسریع در روند اجرای آن ها را ایجاد کرد. حال سوال این است که در ابتدای این راه، مدیریت شهری چه روش هایی را برای تسریع در اجرای قوانین میتواند بکار ببندد؟ در صورتی که تولید مصداق مطلوب یکی از این روش ها باشد، اولویت با کدام دسته از بناهاست(دولتی، عمومی، خصوصی) و چرا؟

جمع بندی

1. به دلیل وجود عوامل متعدد دخیل در کیفیت نما و عدم وجود سلیقه های بسیار متعدد در طراحی و اجرای نماهای عمومی و دولتی، پیشنهاد شده است که تولید مصداق مطلوب با بناهای عمومی شروع گردد. همچنین به دلیل امکان تنوع و ایجاد فضاهای جمعی و تعاملات اجتماعی، تاکید بیشتر بناهای عمومی غیردولتی می باشد.
2. بر مبنای دسته بندی مورد نظر کارگروه تخصصی معماری و منظر شهری، بناهای شهری به 4 دسته بسیار شاخص، شاخص، با اهمیت، عادی تقسیم می شوند که ضوابط موجود برای تمامی آن ها نیازمند بازنگری است.
3. برخی دیگر از دوستان نظر متفاوتی داشتند، بناهای مسکونی در اولویت الگوسازی قرار دارند زیرا منجر به یافتن ضعف شهر در روند اجرا و ساز و کار شهرداری می شود، روند پیشرفت الگوی بهینه را بهتر می توان مشاهده کرد و ضوابط را متناسب با اقتصاد جامعه مورد نظر می توان بهینه کرد.
4. به طور کلی ضوابطی که در حال تدوین و بازنگری هستند باید با توجه به شخصیت و هویت مناطق شهری تدوین گردند.

البته با توجه به سوال مطرح شده دوستان نظری در مورد روش های دیگر غیر از الگوسازی، به منظور تسریع در روند اجرای ضوابط (به فرض مطلوب بودن ضوابط) نداشتند.

تولید الگوی بهینه، رهیافت مدیریت شهری در اجرای ضوابط نماهای شهری
نمونه بد با وجود کاربرد مصالح خوب به دلیل عدم طراحی نامناسب. منبع: مهندسین مشاوره پژوهشکده نظر
تولید الگوی بهینه، رهیافت مدیریت شهری در اجرای ضوابط نماهای شهری
شهرداری یکی از نواحی منطقه 17، خود به عنوان یک الگوی بهینه از سوی مدیریت شهری. منبع: مهندسین مشاور پژوهشکده نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *