ضرورتهای علمی و توسعه ای در حوزه منظر

سابقه رشته معماری منظر به حدود 50 سال پیش در دانشگاه های اروپا باز می گردد. ایجاد تشکل های علمی مختلف این رشته در سطح جهان توانسته در جهت انسجام و یکپارچگی اعضا، گامهای بلندی بردارد. تشکیل انجمن علمی معماری منظر ایران نیز در راستای ضرورتهای علمی و توسعه ای آن در داخل کشور بوده است. بومی سازی مفاهیم آموزش منظر و سمت گیری آن به سوی نیازهای ایران، ارتقاي علمي معماری منظر، انطباق با یافته های نوین دانش، هم اندیشی نیروهای متخصص و گسترش آن تشکیل انجمن علمی معماری منظر ایران را ضروری ساخته است. این ضرورتها در 3 محور اصلی مطرح می شوند:

  • زمینه سازی برای طرح نظریه های نو و ارتباط با دنیای علمی

توسعه علمی در مقیاس خرد و کلان و گسترش ارتباط علوم مختلف با منظر به دلیل تغییر جایگاه آن از دانش میان رشته ای به یک رشته اصلی منجر به توسعه نظری و پذیرش دیدگاه های گوناگون در این حوزه شده است. ارایه نظریه های نو در دانش منظر مرتبط با زمینه های اکولوژیک، جامعه شناسی، فرهنگی، هنری، مسایل مربوط به شهر و سایر زمینه ها می تواند دانش منظر را به عنوان پایه کار عملی مدون کند. در این مسیر اگر چه فرصت های زیادی مورد مطالعه قرار گرفته اند اما افق های زیادی برای تحقیق و بررسی وجود دارد و زمینه های زیادی هستند که در آینده باید مورد بررسی قرار گیرند.
تبادل اطلاعات، ثبت و درج یافته های متخصصین، ارتباط متوالی و مستمر با مراکز آموزشی، مؤسسات علمی و دانشگاه های داخل و خارج و به روزنمایی دانش اعضاء و مسئولین مرتبط می تواند زمینه ساز پیشبرد دانش منظر در ایران و ارائه نظریه های نو در این حوزه باشد که منجر به موفقیت دانش منظر در عمل نیز می شود. بر این اساس تشکیل انجمن علمی معماری منظر ایران به عنوان یک نهاد علمی کارآمد می تواند فرصت مناسبی را برای ارتباط با علم جهانی و حضور مؤثر جامعه علمی ایران در نظریه پردازی حوزه منظر در اختیار قرار دهد.

  • ارتقاء دانش دست اندرکاران حوزه منظر و به روزرسانی دانش فارغ التحصیلان

ضرورت ارتقاء دانش افراد متخصص و مجریان پروژه ها و همچنین علمی شدن و به روزرسانی اطلاعات از جمله مواردی است که ضرورت های علمی و توسعه ای را بیش از پیش نمایان می کند. با افزایش کاربردهای دانش منظر در مسایل مربوط به حوزه سرزمینی و ظهور گرایش های مرتبط با این رشته مانند منظر شهری، منظر فرهنگی، برنامه ریزی و مدیریت منظر، نیاز کشور به حضور متخصصین منظر در جایگاه های مدیریتی، تصمیم گیری و اجرایی گسترش یافته است که این امر آشنایی و آموزش نیروهای انسانی نهادها و سازمانهای مختلف را در ارتباط با دانش و مفاهیم منظر می طلبد. آموزش منابع انسانی هر جامعه خود یکی از راههای تحقق توسعه پایدار در آن جامعه است که لازمه آن در مرحله نخست داشتن متخصصین آشنا با دانش روز جهانی است. فارغ التحصیلان منظر نیز از این امر مستثنی نبوده و باید ارتباط خود را با نهادهای علمی حوزه خود جهت بروز بودن و کارآمد بودن در مسئولیت های مختلف حفظ کنند.
بر این اساس و به منظور بهبود دانش، نگرش و مهارت منابع انسانی سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه فعالیت حرفه مندان منظر افزایش توانایی، رشد دانش و همسو شدن فارغ التحصیلان با نظریات و دیدگاههای نوین جهانی نسبت به حوزه منظر، انجمن علمی معماری منظر ایران می تواند نقطه ارتباط بین دانشگاه و جامعه حرفه ای این حوزه باشد.

  • تحقیقات علمی در زمینه منظر در کارهای حرفه ای و کاربردی

تحقیقات و فعالیتهای علمی انجمن معماران منظر در ایران می تواند پایه مناسبی برای تصمیم گیران سطح بالای کشور در حوزه های مختلف علمی قرار گیرد. همواره یکی از مفاصل ارتباطی بین حوزه های علمی و عملی، نهادهای تصمیم گیری و مدیریتی هستند. با تثبیت جایگاه علمی رشته منظر در محافل علمی و دانشگاهی، همچنین تعریف پروژه هایی مشخص در این حوزه، نهادهایی تصمیم گیر هستند که باید هم به اندازه مجامع دانشگاهی از بنیه و پایه های علمی استواری برخوردار باشند و هم به اندازه نهادهای حرفه ای و اجرایی درگیر امور کاربردی باشند. چنانچه این نهادهای مدیریتی از پشتیبانی علمی کافی برخوردار باشند، تصمیمات آنها به طرحها و دستورالعملهای مفید منجر خواهد شد که این امر مستلزم وجود یک پشتیبان علمی خواهد بود.
انجمن علمی معماری منظر ایران، می تواند از طریق همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرحها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش به تقویت نهادهای تصمیم گیر بپردازد. این موضوع با سبقه علمی اعضای انجمن و ارتباط مؤثر آنها با این نهادها محقق خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *