منظر و جایگاه علمی و حرفه ای آن در جهان

در شرایط کنونی رابطه بين تحقيق و طراحي به طور گسترده اي در رویکرد بسياري از معماران منظر مطرح شده، به همین نسبت رابطه میان علم و عمل نیز در این حوزه جایگاه مهمی پیدا کرده است که یکی از مراجع ایجاد و توسعه چنین ارتباط هایی می تواند انجمن علمی معماری منظر ایران باشد.
این مسئله در 3 محور اصلی قابل بررسی است:

  • ارتباط دانش منظر با دیگر تخصص ها

معماري منظر شغلي پيچيده و با نظم دروني است. اما سؤال اینجاست که آگاهي (دانش) خاصي كه معماري منظر در ارتباط با ديگر تخصص ها تعريف می کند، چيست؟ آگاهي اصلي كه ما براي ترویج این دانش و حرفه به منظور درگير شدن موفقيت آميز با منظر به عنوان شغل نياز داريم، چيست؟ و در این راستا جایگاه انجمن علمی معماری منظر ایران چه می تواند باشد؟
خصوصیات ویژه حرفه معماري منظر، اين دسته از معماران را ملزم به آشنايي با دامنه وسيع آگاهي و دانش مربوط به علوم طبيعي و همچنين به طور همزمان خلاقيت هنري مي کند. تمايز بين هنر در معماري منظر، از یک سو و علم از طرفي ديگر، به وضوح در دامنه وسيعي از فعاليتها و آثار این دسته از معماران مشخص مي شود. در این راستا به نظر می رسد تأسیس انجمنی با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیتهای علمی و حرفه ای معماران منظر در ایران و ارتباط هر چه بیشتر آنها با جهان ضروری به نظر می رسد. این در حالی است که ارتباطات و فعالیت علمی و حرفه ای با گروه های تخصصی در سطح جهان می تواند جایگاه این انجمن را در سطوح مختلف علمی و حرفه ای ارتقاء دهد.

  • جایگاه منظر در عرصه عمل

توانمندي اساسي كه معماران منظر دارند، يعني توانمندي تغيير بين جزئيات واقعي و حتي تعاملات جهاني منظر آنها را قادر مي سازد تا نتايج متفاوت و اغلب بهتري را در قیاس با معماران، هنرمندان، برنامه ريزان شهري، بيولوژيست ها، اكولوژيست ها و ساير انديشمندان، در زمان روبرو شدن با مسایل مشابه به دست آوردند. در حوزه های آموزشی هم به رغم جديد و نوپا بودن گرایش های طراحی منظر به خصوص در ایران، بايد از بدآموزي، بدفهمي و نقص در تئوریهای مبنايي طراحي منظر جلوگيري كرد.
با توجه به خاص بودن رشته معماری منظر و نیاز بسیاری از سازمانها به خصوص شهرداریها و سایر دستگاهها حتی در روستاها، شاهد گسترش رو به رشد بازار کار این حرفه می باشیم که ایجاد چنین انجمنی می تواند به توسعه آن کمک کند.
نیاز کشور به متخصصین در زمینه معماری منظر و کاربردهای آن به حدی رسیده که نیاز به رویکرد تخصصی و پرداختن به ابعاد آموزشی و پژوهشی آن کاملاً احساس می شود. اما متأسفانه تعداد کم متخصصانی که به این رشته مهم مسلط باشند باعث شده بسیاری از فعالیتهای مرتبط با این حوزه توسط معماران و حتی سایر متخصصین انجام شود که انجمن علمی معماری منظر ایران می تواند چنین ضعفی را برطرف نماید.

  • راهکارهای ارتقاء جایگاه علمی و حرفه ای معماران منظر

به طور کل توسعه انجمن علمی معماری منظر ایران می تواند به طرق زیر جایگاه علمی و حرفه ای معماران منظر را در سطح ملی و بین المللی ارتقاء بخشد:

  • تعریف و ارایه پروژه های تحقیقاتی در سطوح مختلف در زمینه منظر شهری، مبانی نظری معماری منظر، فضاهای باز شهری و ارتباطات میان رشته ای منظر.
  • برگزاری دوره ها و کارگاه های علمی و حرفه ای در رابطه با معماری و برنامه ریزی منظر فضاهای باز شهری و برون شهری.
  • شناسایی، انتخاب و تشویق دانشجویان و افراد حرفه ای فعال در این زمینه با برگزاری مسابقه.
  • برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات علمی و حرفه ای معتبر داخلی و خارجی.
  • برگزاری جلسات بین اساتید دانشگاهی و متخصصان و افراد حرفه ای معماری منظر.
  • برگزاری سمینارهای پژوهشی با همکاری نهادها و افراد حرفه ای در این رشته.
  • تألیف و ترجمه کتب پایه نظری و حرفه ای معماری منظر با همکاری دانشگاهیان و مشاورین فعال در حوزه معماری منظر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *