ضرورتهای کاربردی و حرفه ای معماری منظر

سه هدف اصلی در حوزه حرفه ای و کاربردی، تشکیل انجمن علمی معماری منظر ایران را ضروری می سازد:

  • تعریف تخصصی و معرفی معماران منظر به نهادهای دولتی و حرفه ای

در گذشته بعضی معماران در ایران به صورت تخصصی به طراحی پروژه های منظر می پرداختند و دانش آموختگان معماری منظر نیز بیش از 10 سال است که به این جمع پیوسته اند. علیرغم اینها، مشاورین اندکی در زمینه معماری منظر شناخته می شوند و هنوز مشاورین تخصصی نقش اساسی در جامعه ایفا نمی کنند. پروژه های مربوطه در نهادهای دولتی و شهرداریها به مشاورین غیر متخصص در این زمینه واگذار می شود. لذا ضروری است تا انجمن معماران منظر با تشکل خود زمینه های معرفی این رشته نوین و الزام دستگاه های مجری به بهره مندی از کارشناسان و مشاوران متخصص را در پروژه های تخصصی خود اقدام نماید.

  • تعیین جایگاه معماران منظر به عنوان طراح، مدیر و هدایتگر پژوهشهای تخصصی معماری منظر

ترویج استانداردسازی در دوره مدرن با تصویب آیین نامه ها و مقرراتی در این زمینه موجب توسعه کمی معماری و شهرسازی با سبکی یکسان و بین المللی به عنوان حداقل شرایط لازم برای هر زیستگاه انسانی شد. با توسعه علوم و زمینه های تخصصی، پیشرفت فناوری و افزایش دانش آموختگان در زمینه های تخصصی از جمله معماری منظر ضرورت توجه به خصایص و پیچیدگیهای انسانی و پاسخگویی به نیازهای روحی، روانشناختی، معنوی، فرهنگی، دینی و محلی بیش از پیش رخ می نماید. لذا ضروری است ضمن کاستن از ایفای نقش آیین نامه ها و مقررات مذکور و محدود ساختن آنها به ابعاد مادی و کمی، نقش هر تخصص را در ارتقای کیفیت زندگی انسان، بالاخص مردم مسلمان ایران به کار گرفت. در این زمینه می توان به تعیین جایگاه معماران منظر در کارگروه های مشاورین طراحی در هر پروژه عمران و توسعه پایدار، به کارگرفتن معماران منظر در پستهای مدیریت، توسعه و نگهداری منظر و بالاخص در کارگروه های فنی و عمرانی وزارت راه و شهرسازی، استان و شهرستان و شهرداریها اشاره کرد. این امر در جهت افزایش نقش تخصصی و خرد جمعی، به عنوان جایگزین بخشی از آیین نامه ها و مقرراتی است که پاسخگوی نیازهای غیرمادی انسان ایرانی خواهد بود.

  • بذل توجه معماران منظر به رویکردهای بومی و پاسخگویی به نیازهای ایرانی – اسلامی کاربران

چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور و ماده 147 برنامه پنجم توسعه کشور (معماری شهرسازی ایرانی اسلامی) توجه متخصصین به بومی سازی دانش و تربیت دانش آموختگان توانا در این زمینه را ضروری ساخته است. با تشکیل انجمن علمی معماری منظر، تحقق اهداف ذکر شده در ماده یک اساسنامه “گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی معماری منظر و توسعه کیفی نیروهای متخصص” از طریق گردهمایی های تخصصی، دوره های آموزشی و دانش افزایی، طرحهای تحقیقاتی و …، هویت بخشی و ارتقای تخصصی معماران منظر ممکن خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *