ضرورت تشکیلاتی و صنفی تشکیل انجمن علمی معماری منظر

12 سال از راه اندازی رشته معماری منظر در دانشگاه های کشور و تربیت متخصصان در این حرفه می گذرد ولی هنوز حرفه مندان این حوزه از تشکلی واحد برخوردار نبوده اند. این محرومیت موجب نادیده گرفته شدن آنها در روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری حرفه ای و تخصصی شده است. تشکیل انجمن علمی معماری منظر منجر به همسو شدن و حرکت یگانه آنها به سوی هدفی واحد خواهد شد. این هدف واحد، ارایه خدمات تخصصی در راه
توسعه جامعه ایران و گسترش علم خواهد بود. ضرورتهای این تشکل در چند محور اصلی قابل بررسی است:

  • ضرورت حرفه ای: اعتلای حرفه معماری منظر

هر چند منظر در دهکده جهانی امروز دانشی نوین محسوب می شود اما توانسته خود را به عنوان یک زمینه اصلی و مؤثر در عرصه های علمی و حرفه ای مطرح سازد. این دیدگاه به دانش نوین منظر باعث شده تا در عرصه عمل نیز به جایگاهی مستقل در حوزه های مدیریتی، تصمیم گیری و اجرایی تبدیل شود. در مقابل جامعه ایران، علیرغم غنای فرهنگ منظرین خود، امروزه جایگاهی در خور شأن این حرفه ایجاد نکرده است.
همگام شدن با روند رو به رشد این حرفه در جهان و دست یافتن به هویتی مستقل به منظور تثبیت جایگاه بومی آن مستلزم تشکلی واحد از دانش معماری منظر است که هدف اصلی آن دفاع از منافع مشترک حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی معماران منظر در ایران باشد.

  • ضرورت حقوقی: احقاق حق معماران منظر ایران

در عرصه بین المللی معماران منظر حق تصمیم گیری، مدیریت، برنامه ریزی و اجرای طرح های حوزه تخصصی خود را دارند. لازمه عمل به این حق، که در وهله بعدی امکان تصمیم گیری و اقدام را به این گروه از معماران می دهد وجود نهادی تعریف شده و چارچوبی حقوقی و حرفه ای است که تشکیل انجمن علمی معماری منظر ایران زمینه ساز احقاق این حق است.

  • ضرورت تعاملی: ارتباط مثمر با جامعه بهره بردار ایران، نهادهای دولتی و شهرداریها

وجود متخصصان علم منظر با نهادهای مختلف اجرایی اگر چه تعاملی سازنده و اصلاحگر به شمار می آید، اما به دلیل نظام مند نبودن و فقدان تشکل سازمانی از پایداری لازم و قوی برای توسعه ملی برخوردار نیست. لازمه تعامل مؤثر با ساختار مدیریتی و اجرایی جامعه، تعریف نسبت میان نهادهای متخصص و اجرایی است. تا زمانی که یک نهاد مشخص برای تعریف جایگاه معماران منظر وجود نداشته باشد تعامل آنها به صورت فردی و پراکنده نتیجه ای در خور نخواهد داشت.
برای برقراری ارتباطی مفید و اثربخش در جامعه، انجمن علمی معماری منظر ایران جایگاهی ارجمند و نهادی مکمل برای ارتباط متخصصان منظر با نهادهای دولتی و عمومی به صورت پایدار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *