بیانیه سالانه انجمن علمی معماری منظر ایران 97-1396

در تاریخ 10 اسفند 1396 نشست سالانه انجمن علمی معماری منظر ایران با حضور 80 نفر اعضای پیوسته و وابسته انجمن در محل دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار شد. حاضران نشست با مشارکت در کارگروه های چهارگانه آموزش، پژوهش، حرفه و دانشجویی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رشته معماری منظر مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بیشتر بخوانید